Voor deze website is het gebruik van cookies vereist, klik hier voor meer informatie. later opnieuw tonen ik ga akkoord met cookies
 
 • Projecten voor basisscholen
  Bezoekers:
 • Onderzoek - Samenvatting

  In dit onderzoek staat de vraag ‘Hoe wordt ontwikkelingseducatie aangeboden in de bovenbouw’? centraal. Welke belangen zijn er met ontwikkelingseducatie en op welke manieren zit ontwikkelingseducatie verweven in methodes? Door nieuwe media, kranten, computers komen kinderen steeds eerder met de wereld in contact. Ze worden overspoeld met informatie over volkeren/landen maar is het beeld reëel dat zij over deze landen hebben?

   

              Ontwikkelingseducatie is het onderwijs dat over ontwikkelingslanden wordt gegeven. Ontwikkelingseducatie draagt bij tot een positiever beeld van ontwikkelingslanden. Leerlingen kijken door een andere bril naar arme landen. Zij gebruiken de Noord-Zuid verhouding en proberen met hun westerse blik zich in te leven en/of te begrijpen wat mensen in arme landen denken/voelen. Het beeld van kinderen is erg vertekend door de media. De media verspreidt over het algemeen berichten met nieuwswaarde, voor ontwikkelingslanden betekent dit over het algemeen slecht nieuws (grote rampen, oorlogen, armoede etc.). Niet alleen de media draagt hier aan bij maar ook verouderde methodes en zelfs kinderliedjes ‘Een kind onder de evenaar, wordt vaak een arme bedelaar’. (kinderen voor kinderen, 1980)
              Ontwikkelingseducatie zorgt ervoor dat leerlingen door hebben dat er in een arm land ook kinderen als zijzelf spelen, naar school gaan en plezier maken. Het belang van anders leren kijken komt ruim aan bod en kinderen maken vergelijkingen met Nederland.
  Ontwikkelingsonderwijs bestaat al heel lang in het basisonderwijs in het begin van 1900 werd in het christelijk onderwijs al geïnformeerd over de zendelingen. Zij kwamen op school om spannende verhalen te vertellen over verre/arme landen. In de vijftiger jaren ontstond er een tijdschrift en vanaf begin jaren 70 kwam het als onderwerp/vak bespreekbaar in de scholen. Doelen werden gevormd en er werd materiaal ontwikkeld. In deze tijd kwam ook de Sam Sam uit die al gauw populair werd in de basisscholen. Hierin ging het niet om arme kinderen maar om ‘gewone’ kinderen. Dit veranderde de kijk van veel mensen en kinderen. Tot op de dag van vandaag gaat het om twee kanten belichten. Zowel positief als negatief een zo goed/eerlijk mogelijk beeld geven van een ontwikkelingsland.
  De afgelopen jaren hebben de methodes ook een grote verandering ondergaan. In alle aardrijkskunde methodes staat de geografische vierslag en het Multi perspectivisch kijken centraal. In dit onderzoek zijn 4 van de meeste gebruikte methodes bekeken.
  Tenslotte is ‘anders’ kijken van groot belang bij ontwikkelingseducatie, er moet vanuit verschillende invalshoeken naar ontwikkelingslanden gekeken worden. Niet alleen de methodes hebben een verandering ondergaan. De leerkracht moet zijn houding ook veranderen ten opzichte van ontwikkelingslanden en zich niet in bijzijn van leerlingen negatief uit laten en oordelen uitspreken. De basis voor wereldburgerschap wordt immers gelegd op de basisschool. Een goed vervolgonderzoek zou dan ook zijn, ‘Hoe wordt ontwikkelingseducatie in het vervolgonderwijs aangeboden?”

 • Op deze pagina bevinden zich spellen, lessen en producten voor ontwikkelingseducatie in de bovenbouw van de basisschool en de  onderbouw van het voorgetzet onderwijs.

   

  Leerlingen komen op veel manieren in aanraking met het buitenland en daarbij ook met ontwikkelingslanden, dit is niet altijd even positief... Met deze producten helpen we met het creëeren van een positiver beeld...

   

  Meer informatie mail naar @- daanebbers@hotmail.com

  Foto's: gemaakt door D. Ebbers

 
Add to Yurls